Курсове

ОбучениеФирмата ни е специализирана в организирането и провеждането на езиково обучение и курсове на различни езици.

Живеейки в един непрестанно глобализиращ се свят, който засяга всяка една сфера от обществения и икономическия живот в страната ни, както и от личния и професионалния ни живот, ние трябва да сме готови за общуване и контакти в международен мащаб. В съвременния свят пътуванията, комуникациите и взаимните интереси скъсяват дистанцията между жителите на отделните страни. Затова всички ние трябва да сме добре подготвени, за да се развиваме напред и преуспяваме в модерния свят.

Ето защо ние сме си поставили за цел да удовлетворим търсенето от страна на клиентите на качествена и съвременна услуга за езиково обучение, чрез което те да придобият реални и приложими познания по съответния език.

 

Езиково обучение

ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ

Езиковото обучение предназначено за учениците е насочено към полезното и пълноценно усвояване на познания по съответния чужд език. Целта е те да могат да получат качествени познания, както и да развият съответните умения да прилагат тези познания в реалността.

езиково обучение за ученици

Предлагаме на учениците или да доусъвършенстват основния изучаван чужд език в училище, или да развият езиковите си знания и умения във втори и трети чужд език. Ние сме фокусирани върху това учениците да повишат резултатите си посредством усвояването на допълнителни знания. От друга страна целта ни е те да получат стабилна и реална езикова подготовка, върху която да изграждат бъдещия си успех в учението и професионалното си развитие.

 

 • За учениците от 1 до 8 клас обучението е организирано паралелно на учебната година в училищата, т.е. около 8 месеца.
 • За гимназиалните ученици 8 - 12 клас се предлага същият този вариант от 8-месечно обучение, но е възможно и да изберат варианта на интензивно обучение, с продължителност от 3 месеца.
 • През лятната ваканция, също предлагаме занимания и организираме езикови обучения.

 

ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ

обучение възрастниЗа възрастните предлагаме интензивни курсове за чуждоезиково обучение  насочени към усъвършенстване на езиковите им познания и умения.

 • Може да бъде начално обучение по неизучаван език, необходимо поради професионални изисквания, както и усъвършенстване на вече налични знания.
 • Същевременно обучението може да е насочено към развиване на практическите умения за общуване и прилагане на езика.
 • Курсовете обикновено са интензивни, с продължителност от 3 месеца.

 

Усвояването на допълнителен чужд език, ще Ви помогне за професионалното Ви развитие и за повишаване на конкурентоспособността Ви в съревнованието за по-добри позиции.

Ние Ви предлагаме нашата помощ!

 

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

За клиентите с индивидуални изисквания към графика, обучението и съответния език предлагаме и индивидуално обучение. Тук групата може да е съставена максимум от трима обучаващи се, които имат сходни съвместими нужди и изисквания към учебния процес.

 

ПОДГОТОВКА ЗА СЕРТИФИКАТИ

 • Сертификати за английски език:
 • Cambridge FCE, CAE, CPE
 • IELTS
 • Сертификати за немски език:
 • ZD (Zertifikat Deutsch)
 • ZDfB
 • Goethe-Zertifikat B2