Цени на курсове

Нови стартиращи езикови курсове по английски език за възрастни

Ниво

Начало

Край

Ден от седмицата

Брой Часове

Цена за целия курс

Цена на вноски

Beginner А1

07.01.17

08.04.17

Събота

12,30-16,00 ч.  

70

210

110+100

Bеginner A1

02.01.17

20.03.17

Понеделник-Сряда

18-20,15ч.

70

210

110+100

Elementary А1/А2

02.01.17

19.04.17

Понеделник-Сряда

18-20,15ч.

100

250

150+100

Elementary А1/А2

07.01.2017

27.05.17

Събота

15-18,40 ч.

100

250

150+100

Pre-intermediate  А2/B1

07.01.2017

27.05.17

Събота

8.15- 11,45ч., по 4,5 часа

90

225

125+100

Pre-intermediate

A2/B1

02.01.17

19.04.17

Понеделник - Сряда

18-20,15ч.

100

250

150+100

Pre-intermediate

A2/B1

08.01.2017

28.05.2017

Неделя

9,00-12,40

100

250

150+100

Intermediate B1

03.01.2017

20.04.2017

Вторник-четвъртък

18-20,15ч.

100

250

150+100

Upper-intermediate B2

08.01.17

28.05.17

Неделя

9,00-12,40

100

350

250+100

Advanced B2/C1

08.01.17

28.05.17

Неделя

13 – 16,40 ч.

100

350

250+100

 

Клуб „Разговорен английски“

Ниво

Начало

Край

Ден от седмицата

Брой Часове

Цена за целия курс

Цена на вноски

Разговорен курс по английски A2/B1/B2

„Неделно кафене“

08.01.2017

12.03.2017

Неделя

10-12,40 ч.

40

160

100+60

 

ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ

Ниво

Начало

Край

Ден от седмицата

Брой Часове

Цена за целия курс

Цена на вноски

Първо ниво А1

03.01.2017

21.03.2017

Вторник-Четвъртък

18-20,00ч.

70

210

110+100

Първо ниво А1

08.01.2017

09.04.2017

Неделя

10-13,30 ч. /по 5ч/

70

210

110+100

Второ Ниво А1/А2

02.01.17

19.04.17

Понеделник-Сряда

18-20,00ч.

100

250

150+100

Трето ниво В1

03.01.2017

20.04.2017

Вторник-четвъртък

18-20,15ч.

100

280

180+100

Четвърто ниво В2

08.01.17

28.05.17

Неделя

9,00-12,40ч.

 

100

280

180+100

Пето ниво С1

Индивидуално обучение

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА, ВТОРИ СРОК, БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКА

Ниво

Начало

Край

Ден от седмицата

Брой Часове

Цена за целия курс

Цена на вноски

МАТЕМАТИКА

 

 

 

 

 

 

Шести клас

10.01.2017

02.05.2017

Вторник

14-15,20ч

2 уч.часа/

седмично

Общо 34 уч.часа

136 лв.

2 вноски

Седми клас

10.01.2017

16.05.2017

Вторник

15,00-17,40ч.

4 уч.ч. седмично, общо 80 часа  

320 лв.

2  вноски

Дванадесети клас – матура 

10.01.2017

16.05.2017

Петък

15,00-17,40ч.

4 уч.ч. седмично, общо

80 часа

 

400 лв.

2 вноски

Дванадесети клас - кандидат-студенти

10.01.2017

16.05.2017

Четвъртък

15,00-17,40ч.

4 уч.ч. седмично, общо 80 часа

 

400 лв.

2 вноски

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

 

 

 

 

 

Седми клас

10.01.2017

16.05.2017

Петък

17-19,40 ч.

4 уч.ч. седмично, общо 80 часа  

320 лв.

2  вноски

Дванадесети клас – матура

10.01.2017

16.05.2017

Сряда

15,00-17,40ч.

4 уч.ч. седмично, общо

80 часа

 

400 лв.

2 вноски

Дванадесети клас

  • Кандидат студенти

10.01.2017

16.05.2017

Неделя

15,00-17,40ч.

4 уч.ч. седмично, общо 80 часа

 

400 лв.

2 вноски

Езикови курсове за деца и ученици през учебната година 2016/2017

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Ниво

Начало

Край

Ден от седмицата

Брой Часове

Цена за целия курс

Цена на вноски

Предучилищна възраст 

10.2016

05.2017

Събота или неделя

10-11,40ч.

70 уч.ч.

315 лв.

200+115лв.

Предучилищна възраст 

10.2016

05.2017

Събота или неделя

16-17,40ч.

70 уч.ч.

315 лв.

200+115лв.

Първи клас

10.2016

05.2017

Събота

16-18,45ч.

100 уч.ч.

320 лв.

220+100 лв.

Втори клас

10.2016

05.2017

Събота

9,30-11,45ч.

100 уч.ч.

320 лв.

220+100 лв.

Втори клас

10.2016

05.2017

Събота

16-18,45ч.

100 уч.ч.

320 лв.

220+100 лв.

Трети Клас

10.2016

05.2017

Събота

14-16,45ч.

100 уч.ч.

320 лв.

220+100 лв.

Трети клас

10.2016

05.2017

Събота

9,30-11,45ч.

100 уч.ч.

320 лв.

220+100 лв.

Четвърти клас

10.2016

05.2017

Събота

14-16,45ч.

100 уч.ч.

320 лв.

220+100 лв.

Четвърти клас

10.2016

05.2017

Събота

16-18,45ч.

100 уч.ч.

320 лв.

220+100 лв.

Пети клас

10.2016

05.2017

Събота

14-16,45ч.

115 уч.ч.

368 лв.

268+100 лв.

Шести клас

10.2016

05.2017

Понеделник

9-10,30ч./14-15,30ч.

Четвъртък

9-10,30ч./14-15,30ч.

115 уч.ч.

368 лв.

268+100 лв.

Шести клас

10.2016

05.2017

Понеделник

10,40-12,10ч./15,40-17,10ч.

Четвъртък

10,40-12,10ч./15,40-17,10ч.

115 уч.ч.

368 лв.

268+100 лв.

Седми клас

10.2016

05.2017

Понеделник

9-10,30ч./14-15,30ч.

Четвъртък

9-10,30ч./14-15,30ч.

115 уч.ч.

368 лв.

268+100 лв.

Седми клас

10.2016

05.2017

Понеделник

10,40-12,10ч./15,40-17,10ч.

Четвъртък

10,40-12,10ч./15,40-17,10ч.

115 уч.ч.

368 лв.

268+100 лв.

Осми клас

10.2016

05.2017

Понеделник

9-10,30ч./14-15,30ч.

Четвъртък

9-10,30ч./14-15,30ч.

115 уч.ч.

368 лв.

268+100 лв.

Осми  клас

10.2016

05.2017

Понеделник

10,40-12,10ч./15,40-17,10ч.

Четвъртък

10,40-12,10ч./15,40-17,10ч.

115 уч.ч.

368 лв.

268+100 лв.

 

Детски езикови занимания по английски език за деца 4 – 6 ГОДИНИ

Ниво

Начало

Край

Ден от седмицата

Брой Часове

Цена за целия курс

Цена на вноски

Деца на възраст 4-6 години  

10.2016

05.2017

Събота или неделя

10-11,40ч.

70 уч.ч.

315 лв.

200+115лв.

Деца на възраст 4-6 години  

10.2016

05.2017

Събота или неделя

17,00-18,40ч.

70 уч.ч.

315 лв.

200+115лв.

 

Школа по Математика, Български език и литература през цялата учебна година

Ниво

Начало

Край

Ден от седмицата

Брой Часове

Цена за целия курс

Цена на вноски

МАТЕМАТИКА

 

 

 

 

 

 

Трети клас

10.2016

06.2017

Събота

12-13,20ч.

2 уч.часа/

седмично

Общо 64

360 лв.

4 вноски

Четвърти клас

10.2016

06.2017

Събота

12-13,20ч.

2 уч.часа/

седмично

Общо 64

360 лв.

4 вноски

Пети клас

10.2016

06.2017

Петък

17-18,20ч.

2 уч.часа/

седмично

Общо 64

360 лв.

4 вноски

Шести клас

10.2016

06.2017

Вторник

9-10,20ч. /14-15,20ч

2 уч.часа/

седмично

Общо 64

360 лв.

4 вноски

Седми клас

10.2016

06.2017

Вторник

10,30-12,30 ч./15,30-17,30ч.

3 уч.ч. седмично 1 срок/4 уч.ч. 2 срок

112 часа

 

560лв.

7 вноски

Дванадесети клас – матура 

10.2016

06.2017

Петък

9-11,15ч. /14-15,30ч

3 уч.ч. седмично 1 срок/4 уч.ч. 2 срок

112 часа

 

560лв.

7  вноски

Дванадесети клас - кандидат-студенти

10.2016

06.2017

Петък

10,30-12,30ч./15,30-17,30ч.

3 уч.ч. седмично 1 срок/4 уч.ч. 2 срок

112 часа

 

560лв.

7 вноски

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

 

 

 

 

 

Седми клас

10.2016

06.2017

Петък

17-19ч.

3 уч.ч. седмично 1 срок/4 уч.ч. 2 срок

112 часа

 

560лв.

4 вноски

Дванадесети клас – матура

10.2016

06.2017

Сряда

9-11ч./15,30-17,30ч

3 уч.ч. седмично 1 срок/4 уч.ч. 2 срок

112 часа

 

560лв.

4 вноски

Дванадесети клас

  • Кандидат студенти

10.2016

06.2017

Четвъртък

9-11ч/15,30 – 17,30ч.

3 уч.ч. седмично 1 срок/4 уч.ч. 2 срок

112 часа

 

560лв.

4 вноски

 

Школа по рисуване през учебната година

Ниво

Начало

Край

Ден от седмицата

Брой посещения

Цена за целия курс

Цена на вноски

Рисуване

10.2016

06.2017

Сряда/четвъртък

16-17,30ч.

32

224  лв.

4 вноски

 

 

Творческа работилница „Сръчни ръце“

 

Теми през годината:

 

Хелоуин /октомври/

Коледа /декември/

Свети Валентин /януари/

Пролетта идва … /март/

Летни приключения …./юни/