Цени на курсове

ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА 2017/2018

Learn English

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

НИВО

НАЧАЛО

КРАЙ

ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА

БРОЙ ЧАСОВЕ

ЦЕНА ЗА ЦЕЛИЯ КУРС

ЦЕНА НА ВНОСКИ

Курсове предочилищна възраст

Предучилищна възраст 4-6   

10.2017

05.2018

Събота или неделя

10-11,40ч.

70 уч.ч.

315 лв.

200+115лв.

Предучилищна възраст   4 - 6

10.2017

05.2018

Събота 16-17,40ч.

70 уч.ч.

315 лв.

200+115лв.

Езикови курсове първи клас

Първи клас

10.2017

06.2018

Събота

9,00-11,20ч.

100 уч.ч.

320 лв.

220+100 лв.

Първи клас

10.2017

06.2018

12,20-14,40ч.

100 уч.ч.

320 лв.

220+100 лв.

Втори клас

10.2017

06.2018

Събота

9,00-11,20ч.

100 уч.ч.

320 лв.

220+100 лв

Втори клас

10.2017

06.2018

Събота

13,20-15,40ч.

100 уч.ч.

320 лв.

220+100 лв

Трети Клас

10.2017

06.2018

Събота

9,00-11,20ч.

100 уч.ч.

320 лв.

220+100 лв

Трети клас

10.2017

06.2018

Събота

13,20-15,40

100 уч.ч.

320 лв.

220+100 лв

Четвърти клас

10.2017

06.2018

Събота

9,00-11,20ч.

100 уч.ч.

320 лв.

220+100 лв

Четвърти клас

10.2017

06.2018

Събота

15-17,45ч.

100 уч.ч.

320 лв.

220+100 лв

Пети клас

10.2017

06.2018

Събота

12,20-15,05ч.

115 уч.ч.

368 лв.

268+100 лв.

Пети клас

10.2017

06.2018

15,00 – 17,45ч.

115 уч.часа

368 лв.

268 + 100 лв.

 

Шести клас

10.2017

06.2018

Понеделник

9-10,30ч./14,30-16,00ч.

Четвъртък

9-10,30ч./14,30-16,00ч.

115 уч.ч.

368 лв.

268+100 лв.

Шести клас

10.2017

06.2018

Понеделник

10,40-12,10ч./16,10-17,40ч.

Четвъртък

10,40-12,10ч./16,10-17,40ч.

115 уч.ч.

368 лв.

268+100 лв.

Седми клас

10.2017

06.2018

Понеделник

9-10,30ч./14,30-16,00ч.

Четвъртък

9-10,30ч./14,30-16,00ч.

115 уч.ч.

368 лв.

268+100 лв.

Седми клас

10.2017

06.2018

Понеделник

10,40-12,10ч./16,10-17,40ч.

Четвъртък

10,40-12,10ч./16,10-17,40ч.

115 уч.ч.

368 лв.

268+100 лв.

Осми клас

10.2017

06.2018

Понеделник

9-10,30ч./14,30-16,00ч.

Четвъртък

9-10,30ч./14,30-16,00ч.

115 уч.ч.

368 лв.

268+100 лв.

Осми  клас

10.2017

06.2018

Понеделник

10,40-12,10ч./16,10-17,40ч.

Четвъртък

10,40-12,10ч./16,10-17,40ч.

115 уч.ч.

368 лв.

268+100 лв.

Английски език курсове

Девети клас В1

10.2017

06.2018

Вторник

9-10,30ч./14,30-16,00ч.

Петък

9-10,30ч./14,30-16,00ч.

115 уч.ч.

368 лв.

268+100 лв.

Девети клас В1

10.2017

06.2018

Вторник

10,40-12,10ч./16,10-17,40ч.

Петък

10,40-12,10ч./16,10-17,40ч.

115 уч.ч.

368 лв.

268+100 лв.

Десети клас В2

10.2017

06.2018

Вторник

9-10,30ч./14,30-16,00ч.

Петък

9-10,30ч./14,30-16,00ч.

115 уч.ч.

368 лв.

268+100 лв.

Десети клас В2

10.2017

06.2018

Вторник

10,40-12,10ч./16,10-17,40ч.

Петък

10,40-12,10ч./16,10-17,40ч.

115 уч.ч.

368 лв.

268+100 лв.

Единадесети клас С1

10.2017

06.2018

Вторник

9-10,30ч./14,30-16,00ч.

Петък

9-10,30ч./14,30-16,00ч.

115 уч.ч.

368 лв.

268+100 лв.

Единадесети клас С1

10.2017

06.2018

Вторник

10,40-12,10ч./16,10-17,40ч.

Петък

10,40-12,10ч./16,10-17,40ч.

115 уч.ч.

368 лв.

268+100 лв.

Дванадесети клас С2

10.2017

06.2018

Вторник

9-10,30ч./14,30-16,00ч.

Петък

9-10,30ч./14,30-16,00ч.

115 уч.ч.

368 лв.

268+100 лв.

Дванадесети клас С2

10.2017

06.2018

Вторник

10,40-12,10ч./16,10-17,40ч.

Петък

10,40-12,10ч./16,10-17,40ч.

115 уч.ч.

368 лв.

268+100 лв.

Подготовка математика, български език, литература

ПОДГОТОВКА ПО МАТЕМАТИКА, БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

Ниво

Начало

Край

Ден от седмицата

Брой Часове

Цена за целия курс

Цена на вноски

МАТЕМАТИКА

 

 

 

 

 

 

Трети клас

10.2017

06.2018

Събота

11,30-13,00ч.

2 уч.часа/

седмично

Общо 64

256 лв.

4 вноски

Четвърти клас

10.2017

06.2018

Събота

11,30-13,00ч.

2 уч.часа/

седмично

Общо 64

256 лв.

4 вноски

Пети клас

10.2017

06.2018

Събота

14,50 – 16,20ч.

2 уч.часа/

седмично

Общо 64

256 лв.

4 вноски

Шести клас

10.2017

06.2018

Вторник

9-10,20ч. /14-15,20ч

2 уч.часа/

седмично

Общо 64

256 лв.

4 вноски

Седми клас

10.2017

04.2018

Събота

13,30 – 15,30ч.

 

3 уч.ч.

1 седмично

90 часа

450 лв. 

5 вноски

Дванадесети клас – матура, кандидат-студенти

10.2017

05.2017

Неделя

9-11ч./11-13ч.

 

3 уч.ч. 1 седмично 90 часа

450 лв.

5 вноски

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

 

 

 

 

 

Седми клас

10.2017

05.2017

Неделя

9-11ч./11-13ч.

3 уч.ч.

1 седмично

90 часа

450 лв.

4 вноски

Дванадесети клас

  • матура, кандидат студенти

10.2016

05.2017

Събота

9-11ч./11-13ч.

3 уч.ч.

1 седмично

90 часа

450 лв.

4 вноски

 

ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ

Ниво

Начало

Край

Ден от седмицата

Брой Часове

Цена за целия курс

Цена на вноски

Beginner А1

02.10.2017

20.12.2017

Понеделник-Сряда

18-20ч.

70

210

110+100

Elementary A1-A2

02.10.2017

22.01.2018

Понеделник-Сряда

18-20ч.

100

250

150+100

Pre-intermediate

А2/В1

02.10.2017

22.01.2018

Понеделник-Сряда

18-20ч.

100

250

150+100

Pre-intermediate

А2/В1

03.10.2017

22.01.2018

Вторник-Четвъртък

18-20ч.

100

250

150+100

Intermediate B1

03.10.2017

22.01.2018

Вторник-Четвъртък

18-20ч.

100

250

150+100

Upper-intermediate B2

03.10.2017

22.01.2018

Вторник-Четвъртък

18-20ч.

100

300

180+120

Advanced C1

03.10.2017

22.01.2018

Вторник-Четвъртък

18-20ч.

100

300

180+120

 

КЛУБ „РАЗГОВОРЕН АНГЛИЙСКИ“

Ниво

Начало

Край

Ден от седмицата

Брой Часове

Цена за целия курс

Цена на вноски

Разговорен курс по английски умерено  напреднали

„Неделно кафене“

08.10.2017

10.12.2017

Неделя

10-12,40 ч

10-12,40 ч.

160

100+60

 

ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ

Ниво

Начало

Край

Ден от седмицата

Брой Часове

Цена за целия курс

Цена на вноски

Първо ниво А1

02.10.2017

20.12.2017

Понеделник-Сряда

18-20ч.

70

210

110+100

Второ Ниво А1/А2

02.10.2017

22.01.2018

Понеделник-Сряда

18-20ч.

100

250

150+100

Трето ниво В1

03.10.2017

22.01.2018

Вторник-Четвъртък

18-20ч.

100

280

180+100

Четвърто ниво В2

03.10.2017

22.01.2018

Вторник-Четвъртък

18-20ч.

100

280

180+100

Пето ниво С1

Индивидуално

 

 

 

 

 

 

РИСУВАНЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

курсове рисуване

 

Ниво

Начало

Край

Ден от седмицата

Брой посещения

Цена за целия курс

Цена на вноски

 

10.2017

06.2018

Неделя

11 -13ч.  

32

224  лв.

4 вноски

 

 

ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА „СРЪЧНИ РЪЦЕ“

творчески курсове

 

ТЕМИ ПРЕЗ ГОДИНАТА:

 

ХЕЛОУИН /ОКТОМВРИ/

КОЛЕДА – 2 РАБОТИЛНИЦИ /ДЕКЕМВРИ/

СВЕТИ ВАЛЕНТИН /ЯНУАРИ/

ПРОЛЕТТА ИДВА, БАБА МАРТА  - 2 РАБОТИЛНИЦИ /МАРТ/

ЛЕТНИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ – 2 РАБОТИЛНИЦИ /ЮНИ/

И ДРУГИ