Цени на преводи

Език

Стандартен текст/1 стандартна страница до 3-4 работни дни

Бърз превод -  до 48 часа /1 стандартна страница

Експресен превод* – до 24 часа /1 стандартна страница

Специализиран текст /1 стандартна страница

1

Английски език

10 лв.

12 лв.

14 лв.

14 лв.

2

Немски, френски, италиански, руски език

12 лв.

13 лв.

14 лв.

14 лв.

3

Гръцки, испански език

 

14 лв.

15 лв.

16 лв.

16 лв.

4

Турски език

15 лв.

16 лв.

17 лв.

16 лв.

5

Сръбски, босненски, хърватски, словенски; Чешки, словашки, полски език; Украински, румънски, молдовски; Португалски

18,00 лв.

19,00 лв.

20,00 лв.

20 лв.

6

Нидерландски

20,00

По договаряне

По договаряне

По договаряне

7

Шведски, датски, норвежки, унгарски, македонски

25,00 лв.

По договаряне

По договаряне

По договаряне

8

Арабски език

26,00 лв.

По договаряне

По договаряне

По договаряне