Преводи и легализация

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Преводи и легализация от Арена копи ООДПредлагани услуги в сферата на преводите и легализациите.

 • Превод на различни видове документи – лични документи, сертификати и дипломи, документи издадени от различни институции и организации. Извършваме преводи на материали и текстове на юридическа, техническа, икономическа и маркетингова тематика, както и корпоративни сайтове. Преводи на финансови и счетоводни документи и материали. Други теми, в които имаме преводачески опит също така са: екология, автомобили, международни технически и финансови стандарти  и др.
 • Превод на фирмени каталози, рекламни брошури и презентации.
 • Предлагаме и извършваме услуги по превод на фирмена делова кореспонденция за клиентите ни.
 • Превод на медицински и фармацевтични материали, литература и документи.
 • Превод на художествена литература.
 • Организиране, проследяване и контрол на преводите на обемна документация, с включване на множество преводачи, които работят по проекта. Финално оформление и редактиране на готовия превод.
 • Запазване на визуалната близост между оригиналния и преводния материал. 

 

Фирмата се е доказала като надежден партньор на различни бизнеси при извършването на експресни преводи на документация на различни езици.

Стриктно се придържаме съм спазване на фирмената тайна и конфиденциалност.

През целия процес на извършване на корпоративни преводи се стремим да поддържаме активен контакт с клиента, тъй като  професионалната специализирана консултация от клиента е много ценна за постигането на висококачествен краен продукт. Това е във взаимен интерес и на двете страни!

За Ваше улеснение и по-бърза реакция от наша страна може да изпращате материалите за превод по имейл.

 

ЕЗИЦИ

Предлагаме преводи на множество различни езици:

 • английски, френски, немски, италиански, руски
 • испански, португалски, гръцки, турски, хърватски, словенски, чешки, полски, словашки, босненски, македонски, сърбо-хърватски, украински
 • нидерландски, шведски, датски, румънски, унгарски
 • арменски, албански, арабски, иврит и др.

 

УСТНИ ПРЕВОДИ

Извършваме устни преводи по време на бизнес преговори, бизнес срещи, семинари, конференции.

 

 • Симултантен превод: превод, който се прави успоредно с говоренето. Тук се използва специализирана техника като кабини, микрофони и слушалки и в практиката са необходими поне двама преводачи, поради голямото натоварване.
 • Консекутивен превод: последователен превод, при който водещият изчаква преводача.
 • Предлагаме и съпровождане на чужденци.

 

Цените на преводите на различните езици се определят от езика и от степента на сложност на текста, който се превежда.

Окончателният и точен брой преведени страници се определя на базата на една стандартна преводаческа страница от 1800 символа с интервали. Предварителната цена е само ориентировъчна.

Относно легализациите и свързаните с тях такси, моля свържете се на телефоните ни, за повече информация относно цени, срокове и изисквания.  

За цени на устни преводи – при запитване и уточняване на конкретните параметри на превода.

При по-голям обем на превода, може да се договори отстъпка.

За абонаментно обслужване и извършване на регулярни преводи на базата на договор, предоставяме преференциални цени. Моля свържете се с нас за повече информация за условията.

 

Плащането може да се извърши в брой в офиса ни или с банков превод.

 

ЛЕГАЛИЗАЦИИ

 

 • Предоставяме услуги по легализиране на чуждестранни документи или български документи предназначени за чужбина. Придвижваме документите за получаване на Apostille.
 • Предоставяме консултации на нашите клиенти по въпроси свързани с легализирането на документи, получаване на заверки и други. Представяне на документи пред чуждестранните консулства, за получаване на съответни заверки.
 • Сроковете за извършване на легализациите зависят от съответните срокове на заверяващите институции.
 • Документите подлежащи на легализация трябва да бъдат в оригинал или съответната форма изисквана от институциите.

 

APOSTILLE

Apostile

Апостилът (на френскиapostille) е специално удостоверение с печат за заверка (легализиране) на документ от държавата, в която документът е издаден. Притежаващите апостил документи се освобождават от всякаква допълнителна форма на легализация в държавите, които са страни по Хагската конвенция от 1961 г.

Употребата на апостил като форма на легализация на документи се регламентира от Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, подписана в Хага на 5 октомври 1961 г. За България Хагската конвенция влиза в сила на 30 април 2001 г. Конвенцията предвижда унифициран способ за оформяне на определена категория документи (публични актове), предназначени за ползване в чужбина — чрез поставяне върху самия документ или в приложение към него на специално удостоверение — апостил. Апостилът освобождава документа, към който е прикрепен, от по-нататъшни процедури за легализиране от други висшестоящи местни органи в страната на издаване, както и от дипломатическото или консулско представителство на държавата — страна по конвенцията, на чиято територия трябва да се представи документът.

Документите, произхождащи от държави — страни по Хагската конвенция, и снабдени с апостил, не се легализират от българско дипломатическо или консулско представителство, акредитирано за съответната държава. Тези документи се признават от българските органи, когато върху тях или в приложение към тях има поставен в оригинална форма апостил. В случай че документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с апостил, за да произведат действие на територията на България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) съгласно общоприетата процедура — да са заверени от Министерството на външните работи на издаващата държава, след което — легализирани от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава или акредитирани за нея. Същият режим се прилага и спрямо българските документи, предназначени да произведат действие на територията на някоя от посочените държави — страни по конвенцията.

В България органите, компетентни да поставят апостил върху българските публични актове, са Министерството на правосъдието и Министерството на външните работи.

·         Министерството на правосъдието удостоверява с апостил актовете на съдилищата и нотариусите.

·         Министерството на външните работи удостоверява с апостил всички останали актове (публични актове по смисъла на чл. 1, буква "б" от конвенцията) като:

·         документите за гражданско състояние и адресна регистрация, издадени от общините;

·         различните удостоверения, сертификати, лицензи и други на министерства, държавни агенции и комисии;

·         документите за образование, придобита квалификация и правоспособност;

·         документи на НОИ, НСИ и други.

 

/Wikipedia/

 

ЛЕГАЛИЗИРАНИ ДОКУМЕНТИ

 

Легализация на документи от Арена копи ООД

Документи от България за чужбина

Общински документи – Удостоверения за раждане, Удостоверение за граждански брак, Удостоверение за семейно положение, Удостоверение за смърт, Удостоверение за наследници и др.

Документи заверени от министерство на правосъдието – Всички документи издадени от съда, документи с нотариална заверка и др.

Документи от НАП – Удостоверения и справки.

Документи от МВР – Удостоверения.  

Документи от Агенцията по вписванията.

Дипломи, удостоверения и академически справки и др. издадени от МОН.

Медицински документи  - Удостоверения и др.

Банкови документи – Удостоверения.  

 

Документи от чужбина за България

Документи снабдени с Apostille  от държави страни по Хагската конвенция.

Документи заверени от българска консулска служба в съответната държава.

Моля свържете се с нас за информация относно държавите, с които имаме сключен договор за взаимна правна помощ и по-лек режим на признаване на документите.